فردا باران tag:http://fardabaran.mihanblog.com 2018-11-18T06:51:22+01:00 mihanblog.com ثبت نام طرح جامع کار آفرینی 2017-07-23T19:15:06+01:00 2017-07-23T19:15:06+01:00 tag:http://fardabaran.mihanblog.com/post/137 حس تازه آیا از درد بیکاری رنج‌می برید؟ تنها کافیست بر روی اینجا کلیک کنید آیا از درد بیکاری رنج‌می برید؟ 
تنها کافیست بر روی اینجا کلیک کنید

]]>
کلیپی کوتاه از فردا باران 2015-05-04T11:16:24+01:00 2015-05-04T11:16:24+01:00 tag:http://fardabaran.mihanblog.com/post/115 حس تازه کلیپی کوتاه از فرداباران راجع به تبریک ظریف به همتای سعودی [http://www.aparat.com/v/6sqw2]
کلیپی کوتاه از فرداباران راجع به تبریک ظریف به همتای سعودی
[http://www.aparat.com/v/6sqw2]


]]>
آقای رائفی به کجا چنین شتابان ! 2014-08-30T05:40:07+01:00 2014-08-30T05:40:07+01:00 tag:http://fardabaran.mihanblog.com/post/110 حس تازه این تصویر که در بالا مشاهده می فرمایید مربوط به یکی از سایتهای منتشر کننده سخنرانی های آقای علی اکبر رائفی پور است .شاید او را نمیشناسید او همان کسی است که با مطرح کردن مباحث مهدوی و دشمن شناسی در دانشگاه هابه شهرت رسید اما اشکال کار آن جاست که .....

این تصویر که در بالا مشاهده می فرمایید مربوط به یکی از سایتهای منتشر کننده

سخنرانی های آقای علی اکبر رائفی پور است .شاید او را نمیشناسید او همان

کسی است که با مطرح کردن مباحث مهدوی و دشمن شناسی در دانشگاه ها

به شهرت رسید اما اشکال کار آن جاست که .....


]]>
آقای ظریف این رسمش نیست! 2014-08-30T05:20:53+01:00 2014-08-30T05:20:53+01:00 tag:http://fardabaran.mihanblog.com/post/109 حس تازه در کنفرانس مشترک محمد جواد ظریف و بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق وزیر امور خارجه کشورمان در اقدامی که از جهالت وی ناشی می شد به سوالنفیسه کوهنورد خبرنگار بی بی سی فارسی پاسخ داد.


در کنفرانس مشترک محمد جواد ظریف و بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق

وزیر امور خارجه کشورمان در اقدامی که از جهالت وی ناشی می شد به سوال

نفیسه کوهنورد خبرنگار بی بی سی فارسی پاسخ داد.

]]>
یاد آوری سریال ظهور 2014-08-08T11:14:27+01:00 2014-08-08T11:14:27+01:00 tag:http://fardabaran.mihanblog.com/post/104 حس تازه امروز میخواهیم به بهانه تسلط داعش بر بخش هایی از عراق-لبنان و سوریه  به تماشای سریالی بنشینیم که یک آغاز بود  برای همگانی شدن بحث مهدویت.

امروز میخواهیم به بهانه تسلط داعش بر بخش هایی از

عراق-لبنان و سوریه 
به تماشای سریالی بنشینیم که یک

 آغاز بود
  برای همگانی شدن بحث مهدویت.


]]>
فردا باران عذر خواهی می کند 2014-08-08T06:59:32+01:00 2014-08-08T06:59:32+01:00 tag:http://fardabaran.mihanblog.com/post/103 حس تازه !اعتراف میکنیم پایگاه خوبی نبودیم! !اعتراف میکنیم پایگاه خوبی نبودیم!]]>
لبیک یا علی النقی (ع) 2014-05-03T07:49:47+01:00 2014-05-03T07:49:47+01:00 tag:http://fardabaran.mihanblog.com/post/61 حس تازه ]]> کشف یک راز بزرگ 2014-04-22T10:20:50+01:00 2014-04-22T10:20:50+01:00 tag:http://fardabaran.mihanblog.com/post/47 حس تازه کشف یک راز بزرگ توسط استاد علی مطهری


کشف یک راز بزرگ توسط استاد علی مطهری
]]>
سریال شاهگوش چه پیامی برای بینندگانش دارد ؟ 2014-04-15T13:55:24+01:00 2014-04-15T13:55:24+01:00 tag:http://fardabaran.mihanblog.com/post/37 حس تازه شاهگوش را همه می بینند و همه غرق بازی بازیگرانش می شوند  اما شاهگوش گوش های تیزی ندارد  بلکه فرستنده قوی دارد .   شاید من اوایل فکر نمیکردم کارم به جایی بکشد که از جناب میرباقری  انتقاد کنم ولی متاسفانه انسان همیشه  در حال گذر از مراحل سخت است.


شاهگوش را همه می بینند و همه غرق بازی بازیگرانش می شوند


 
اما شاهگوش گوش های تیزی ندارد  بلکه فرستنده قوی دارد .

  شاید من اوایل فکر نمیکردم کارم به جایی بکشد که از جناب میرباقری

  انتقاد کنم ولی متاسفانه انسان همیشه  در حال گذر از مراحل سخت است.
]]>
یک عکس 2014-04-02T11:04:39+01:00 2014-04-02T11:04:39+01:00 tag:http://fardabaran.mihanblog.com/post/4 حس تازه عکس عطاءالله مهاجرانی در دفتر علی جنتی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی ایران درصورتی قرار داده شده است که این وزیر سابق   صدمات زیادی را در دوره اصلاحات به  فرهنگ ایران اسلامی  وارد کرد .عکس عطاءالله مهاجرانی در دفتر علی جنتی وزیر ارشاد

جمهوری اسلامی ایران
درصورتی قرار داده شده است که این

 وزیر سابق
   صدمات زیادی را در دوره اصلاحات به 

فرهنگ ایران اسلامی  وارد کرد .

]]>
یک مطلب از نظر من انحرافی 2014-03-17T11:45:19+01:00 2014-03-17T11:45:19+01:00 tag:http://fardabaran.mihanblog.com/post/8 حس تازه سلام .  در این چند ماه که  گذشت اتفاقات عجیبی برای ایران ما افتاد که لازم به یاد آوری می بینم.


سلام .  در این چند ماه که  گذشت اتفاقات عجیبی

برای ایران ما افتاد که لازم به یاد آوری می بینم.
]]>
حرف ما 2013-07-26T09:07:24+01:00 2013-07-26T09:07:24+01:00 tag:http://fardabaran.mihanblog.com/post/6 حس تازه ]]> آی فیلم بیننده ندارد 2013-07-21T06:44:51+01:00 2013-07-21T06:44:51+01:00 tag:http://fardabaran.mihanblog.com/post/5 حس تازه شاید این حرف برای خیلی از دلسوزان انقلاب ناراحت کننده باشد  ولی باید حرف راست را زد  و آن اینکه شبکه آی فیلم-شبکه پر خرج این روزهای  صداوسیما   مخاطب عرب زبان خود را از دست داده است .این مطلب را  از روی دشمنی اپوزیسیون وار بعضی سایتهای به ظاهر معتدل نمیگویم بلکه درد دل   جوانی امروزی است که از دست ندانم کاری های یک سازمان مهم کشورش عصبانی  شده است.شاید این حرف برای خیلی از دلسوزان انقلاب ناراحت کننده باشد  ولی باید

حرف راست را زد  و آن اینکه شبکه آی فیلم-شبکه پر خرج این روزهای 

صداوسیما   مخاطب عرب زبان خود را از دست داده است .

این مطلب را  از روی دشمنی اپوزیسیون وار بعضی س
ایتهای به ظاهر

معتدل نمیگویم بلکه درد دل   جوانی امروزی است که از دست

 ن
دانم کاری های یک سازمان مهم کشورش عصبانی  شده است.

]]>