فردا باران http://fardabaran.mihanblog.com 2018-11-18T06:51:44+01:00 text/html 2017-07-23T19:15:06+01:00 fardabaran.mihanblog.com حس تازه ثبت نام طرح جامع کار آفرینی http://fardabaran.mihanblog.com/post/137 <font size="6" face="Mihan-Koodak">آیا از درد بیکاری رنج‌می برید؟&nbsp;</font><div><font size="6" face="Mihan-Koodak">تنها کافیست بر روی&nbsp;<a href="http://yon.ir/9B3ab" target="" title="http://yon.ir/9B3ab">اینجا</a>&nbsp;کلیک کنید</font></div><div><br></div> text/html 2015-05-04T11:16:24+01:00 fardabaran.mihanblog.com حس تازه کلیپی کوتاه از فردا باران http://fardabaran.mihanblog.com/post/115 <br><div align="center"><font color="#006600" size="2"><span style="font-weight: bold;">کلیپی کوتاه از فرداباران راجع به </span></font><font color="#006600" size="2"><span style="font-weight: bold;">تبریک ظریف به همتای سعودی </span></font><br><font size="2"><span style="font-weight: bold;"><br><br><br> </span></font></div><br><div align="center">[http://www.aparat.com/v/6sqw2]<br><br><font size="5"><font size="4"><br></font></font></div> text/html 2014-08-30T05:40:07+01:00 fardabaran.mihanblog.com حس تازه آقای رائفی به کجا چنین شتابان ! http://fardabaran.mihanblog.com/post/110 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.faraghlit.com/wp-content/uploads/2014/08/ahd37.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><font size="2"><span style="font-weight: bold;"><br>این تصویر که در بالا مشاهده می فرمایید مربوط به یکی از سایتهای منتشر کننده <br><br>سخنرانی های آقای علی اکبر رائفی پور است .شاید او را نمیشناسید او همان <br><br>کسی است که با مطرح کردن مباحث مهدوی و دشمن شناسی در دانشگاه ها<br><br>به شهرت رسید اما اشکال کار آن جاست که .....<br><br><br></span></font></div> text/html 2014-08-30T05:20:53+01:00 fardabaran.mihanblog.com حس تازه آقای ظریف این رسمش نیست! http://fardabaran.mihanblog.com/post/109 <div style="text-align: center;"><img src="http://media.jamnews.ir/Original/1393/06/05/IMG14223821.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><font size="2"><span style="font-weight: bold;">در کنفرانس مشترک محمد جواد ظریف و بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق <br><br>وزیر امور خارجه کشورمان در اقدامی که از جهالت وی ناشی می شد به سوال<br><br>نفیسه کوهنورد خبرنگار بی بی سی فارسی پاسخ داد.<br><br></span></font></div> text/html 2014-08-08T11:14:27+01:00 fardabaran.mihanblog.com حس تازه یاد آوری سریال ظهور http://fardabaran.mihanblog.com/post/104 <div style="text-align: center;"><img src="http://3raj.com/wp-content/uploads/2010/11/THE-ARRIVALS-RELOADED.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="247" hspace="0" vspace="0" width="499"><br><font size="3"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><br>امروز میخواهیم به بهانه تسلط داعش بر بخش هایی از <br><br>عراق-لبنان و سوریه&nbsp; </strong></span></font></font><font size="3"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>به تماشای سریالی بنشینیم که یک<br><br>&nbsp;آغاز بود</strong></span></font></font>&nbsp; <font size="3"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>برای همگانی شدن بحث مهدویت.</strong></span></font></font><br><font size="3"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><br></strong></span></font></font><br><font size="3"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong> </strong></span></font></font></div> text/html 2014-08-08T06:59:32+01:00 fardabaran.mihanblog.com حس تازه فردا باران عذر خواهی می کند http://fardabaran.mihanblog.com/post/103 <div style="text-align: center;"><font size="4"><font size="3"><span style="font-weight: bold;"></span></font></font><font size="4"><span style="font-weight: bold;">!اعتراف میکنیم پایگاه خوبی نبودیم!</span></font><br><br><br><div style="text-align: center;"><img style="width: 363px; height: 292px;" src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/415/1244396/rt.png" alt="" hspace="0" vspace="0" border="0" align="bottom"><br></div></div> text/html 2014-05-03T07:49:47+01:00 fardabaran.mihanblog.com حس تازه لبیک یا علی النقی (ع) http://fardabaran.mihanblog.com/post/61 <div style="text-align: center;"><img style="width: 466px; height: 323px;" src="http://www.yanaghi.com/files/images/news/big_742.GIF" alt="" hspace="0" vspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2014-04-22T10:20:50+01:00 fardabaran.mihanblog.com حس تازه کشف یک راز بزرگ http://fardabaran.mihanblog.com/post/47 <div style="text-align: center;"><br><div style="text-align: center;"><img style="width: 425px; height: 258px;" src="http://danakhabar.com/files/fa/news/1393/1/24/104870_577.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" border="0" align="bottom"><br></div><br></div><div style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="color: #000000;"><strong></strong></span></font><font size="4"><font size="3"><span style="font-weight: bold;">کشف یک راز بزرگ توسط استاد علی مطهری</span></font><span style="color: rgb(153, 0, 0);"><br></span></font></div> text/html 2014-04-15T13:55:24+01:00 fardabaran.mihanblog.com حس تازه سریال شاهگوش چه پیامی برای بینندگانش دارد ؟ http://fardabaran.mihanblog.com/post/37 <div style="text-align: center;"><img style="width: 410px; height: 268px;" src="http://images.khabaronline.ir/images/2013/7/ZND_2724.JPG" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><div style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="4"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="4">شاهگوش را همه می بینند و همه غرق بازی بازیگرانش می شوند</font></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="4"><font style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="4"> <br><br>&nbsp;</font></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="4"><font style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="4"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">اما شاهگوش گوش های تیزی ندارد&nbsp; </span></font></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="4"><font style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="4"></font></font><font style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="4"><font size="4">بلکه فرستنده قوی دارد . </font></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="4"><font style="color: rgb(0, 102, 0); font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="4"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span><br></font></font><br><font style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="4"><font size="4"></font></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="4"><font style="color: rgb(0, 102, 0);" size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"></span></font></font><font style="color: rgb(51, 0, 0);" size="4"><font style="color: rgb(0, 102, 0);" size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp; شاید من اوایل فکر نمیکردم کارم به جایی بکشد که از جناب میرباقری</span></span></font></font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><br><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="4"><font style="color: rgb(0, 102, 0);" size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp; </span></font></font><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="4"><font style="color: rgb(0, 102, 0);" size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(51, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">انتقاد کنم</span> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">ولی متاسفانه</span></span> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">انسان همیشه</span></span></font></font><font size="4"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);"></span>&nbsp; </font></font><font size="4"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">در حال گذر از مراحل سخت است.</span></font></font><font size="4"><br></font></div></div> text/html 2014-04-02T11:04:39+01:00 fardabaran.mihanblog.com حس تازه یک عکس http://fardabaran.mihanblog.com/post/4 <div style="TEXT-ALIGN: center"><div style="TEXT-ALIGN: center"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);"><div style="text-align: center;"><img style="width: 453px; height: 255px;" src="http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139206191854002141137024.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br></div><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);" size="4">عکس عطاءالله مهاجرانی در دفتر علی جنتی وزیر ارشاد <br><br>جمهوری اسلامی ایران </font><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">درصورتی قرار داده شده است که این<br><br>&nbsp;وزیر سابق</span></font>&nbsp; <font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;صدمات زیادی را در دوره اصلاحات به</span></font>&nbsp; <font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);"></span></font><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);" size="4"><br><br></font><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);"></span></font><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="4"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">فرهنگ ایران اسلامی&nbsp; وارد کرد .</span></font><br><br></div></div> text/html 2014-03-17T11:45:19+01:00 fardabaran.mihanblog.com حس تازه یک مطلب از نظر من انحرافی http://fardabaran.mihanblog.com/post/8 <div style="text-align: center; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="4"><br></font><img style="width: 373px; height: 246px;" src="http://www.nedayeenghelab.com/images/docs/000070/n00070730-b.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);" size="4">سلام</font><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);" size="4"> </font><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);" size="4">.&nbsp; در این چند ماه که&nbsp; گذشت اتفاقات عجیبی </font><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);" size="4"><br><br></font><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);" size="4">برای ایران ما افتاد که لازم به یاد آوری می بینم.</font><font size="4"><br></font></div> text/html 2013-07-26T09:07:24+01:00 fardabaran.mihanblog.com حس تازه حرف ما http://fardabaran.mihanblog.com/post/6 <div style="text-align: center;"><img style="width: 450px; height: 269px;" src="http://s5.picofile.com/file/8102291884/ahmadinejad_yani_.jpeg" alt="" hspace="0" vspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2013-07-21T06:44:51+01:00 fardabaran.mihanblog.com حس تازه آی فیلم بیننده ندارد http://fardabaran.mihanblog.com/post/5 <div style="text-align: left; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><div style="text-align: center; "><img style="width: 282px; height: 150px;" src="http://www.iraneconomist.com/files/fa/news/1392/8/8/30529_524.jpg" alt="" hspace="0" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><br></div><div style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="4">شاید این حرف برای خیلی از دلسوزان انقلاب ناراحت کننده باشد&nbsp; </font><font size="4">ولی باید <br><br></font><font size="4">حرف راست را زد&nbsp; </font><font size="4">و آن </font><font size="4">اینکه شبکه آی فیلم-شبکه پر خرج این روزهای&nbsp; <br><br></font><font size="4">صداوسیما</font> <font size="4">&nbsp; </font><font size="4">مخاطب عرب زبان خود را از </font><font size="4">دست داده است .</font><br><font size="4"><br>این مطلب را&nbsp; از روی دشمنی اپوزیسیون وار بعضی س</font><font size="4">ایتهای به ظاهر <br><br></font><font size="4">معتدل</font><font size="4"> </font><font size="4">نمیگویم بلکه درد دل</font>&nbsp; <font size="4">&nbsp;جوانی</font> <font size="4"> امروزی است که از دست</font><font size="4"><br><br>&nbsp;ن</font><font size="4">دانم کاری های </font><font size="4">یک </font><font size="4">سازمان مهم کشورش عصبانی&nbsp; شده است.</font><br><font size="4"></font><font size="4"><br></font><font size="4"></font></div></div><p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> </p>